5 rád ako správne reagovať v konfliktných situáciach 

Naše reakcie na konflikt ovplyvňujú naše fyzické, psychické a emočné zdravie. Pochopenie toho, ako je mozgová činnosť ovplyvnená počas konfliktu, je dôležitým predpokladom k nájdeniu riešenia konfliktu a pomoci zainteresovaným stranám.
Emócie plávajú na hladine a objavujú sa v čase konfliktu ako prvé. Hnev sa rýchlo hromadí, zatiaľ čo krv prúdi do mozgu. Koľkí z vás môžu cítiť, že krv vo vašom tele stúpa alebo cítite horúčavu, keď sa hneváte? Toto sú fyziologické reakcie jednotlivca prežívajúceho konflikt. Reakcia prebieha veľmi rýchlo a mozog zažíva stres. Keď je mozog v strese, stres znižuje kognitívne schopnosti, čo vedie k mozgovej hmle. Mozgová hmla sa týka neschopnosti racionálne myslieť. Hnev, stres, sklamanie a iné negatívne emócie tak ovplyvňujú schopnosť učiť sa a pamätať si nové informácie. Strata pamäte sa stáva normou!

Keď je mozog v konflikte, telo reaguje. Mozog aj telo prežívajú viac emócií vrátane hnevu, strachu, zranenia, sklamania a mnohých ďalších. V tomto okamihu ľudia začnú ospravedlňovať svoje pocity a reakcie obviňovaním iných, ukazujúcimi prstami, zatiaľ čo sa na seba hnevajú, ako reagovali. Práve v tomto okamihu sa musíme oddeliť od našich automatických reakcií a prinútiť sa premýšľať o vplyve našich reakcií na ostatných. Výber nereagovať je niekedy najlepšou reakciou a tá podporuje pozitívnu reakciu na vzniknuté správanie.
Naše myšlienky a emócie sú prejavom toho najlepšieho v nás. Naše reakcie však môžu byť negatívne a niekedy veľmi nevhodné. Je prirodzenou reakciou na niekoho  sa hnevať a obviniť ho z toho, že sa cítime zranení.  Naše telá reagujú aj na nahnevaných ľudí a negatívne situácie. Na pracovisku sa takéto niečo stáva skutočnosťou, keď sa nám nedarí alebo sa vyskytnú nečakané situácie so spolupracovníkmi a nadriadenými.  Napr. nadriadený neustále preukazuje svoju moc nad zamestnancom tým, že na  neho neustále kričí alebo zamestnanec denne šikanuje iného zamestnanca. Neustály výskyt negatívneho správania na toxickom pracovisku spočiatku vplýva na podvedomú čast mozgu. Pochybnosti, sebaobviňovanie a fyziologické prejavy sú výsledkom našich podvedomých myšlienok, ktoré sa stávajú automatickými alebo vedomými akciami. Cítiť sa smutne, depresívne a premýšľať o sebe nízko, sa stáva normou. Začíname vidieť nových ľudí, problémy a emócie viac pesimisticky. Niekedy sa cítime smutní bez príčiny. Keď sa hneváme a hovoríme veci, ktoré  v skutočnosti tak nemyslíme, vytvárame situácie s negatívnym dopadom. Reagujeme automaticky, bez premýšľania. Napr. keď auto pred vami šliapne na brzdy a takmer spôsobí nehodu, vaše inštinkty sa prebudia, napnú sa svalové orgány, zvýši sa tlak krvi, hladina adrenalínu narastá a dokonca môžete niečo zakričať. Toto je automatická reakcia na takúto situáciu. Okamžite obviňujeme šoféra z toho, že je zlým vodičom, bez toho, aby sme si uvedomili viac dôvodov, ktoré mohli spôsobiť jeho prudké šliapnutie na brzdy. Keby sme mali možnosť preniknúť do tej časti nášho mozgu, ktorá má na starosti kognitívne myslenie, ako je venovanie pozornosti všetkým činnostiam okolo vzniknutej situácie, uznali by sme, že sme sa mýlili, pretože sme nevideli väčší obraz z okolností, ktoré situácii predchádzali. Takéto nerozpoznanie všetkých okolností negatívnej situácie spôsobuje okamžitú, prudkú a zbytočnú reakciu. Je nevyhnutné urobiť krok späť a premýšľať o tom, čo sa práve stalo, spracovať situáciu a následne, po vyhodnotení zareagovať. Ako ale správne zareagovať?

1. Nadýchnite sa a upokojte sa : Opustite situáciu a upokojte svoje emócie. Niekedy môže Vaša fyzická prítomnosť pred jednotlivcom alebo situáciou aj naďalej negatívne pôsobiť na Vaše emócie až do bodu eskalácie, čo môže viesť k verbálnemu útoku alebo fyzickému vypätiu.

2. Zamyslite sa nad tým, čo sa stalo : Premýšľajte o situácii. Urobte si čas na premýšľanie nad tým, čo ste povedali, mysleli si, ako situácia vznikla a čo by ste mohli urobiť lepšie. Uvedomte si, že nemôžete ovládať myšlienky alebo konanie druhej osoby. Určite môžete ale ovládať svoje reakcie.  Trvá približne 48 až 72 hodín, kým sa konflikt „prekoná“. V tomto okamihu si skutočne môžeme uvedomiť, čo sme v konflikte spravili nesprávne a nabudúce to urobiť lepšie.

3. Nabudúce buďte lepší komunikátor: Konflikt býva často nevyhnutný. Nemôžete predpovedať, kedy sa to stane ale môžete kontrolovať, ako sa s tým vysporiadate. Až sa nabudúce ocitnete v konflikte, znížte hlas, komunikujte s diplomaciou a premýšľajte o tom, ako Vás druhá strana vníma. Hovorte jej jazykom, aby ste konflikt čo najrýchlejšie vyriešili. V tichosti a slušnosti.

4. Trénujte si svoju bdelosť : Nechcete sa stať monštrom počas konfliktných situácií. Trénujte sa vo zvládaní svojich emócií, aby ste nespôsobovali stres sebe a neubližovali ostatným. Pamätajte, že len Vy môžete dovoliť, aby Vám niekto ublížil. Precvičujte si sebadisciplínu – aby ste odchádzali s vedomím, že ste urobili maximum pre vyriešenie konfliktu! Vždy premýšľajte a nepokračujte v automatickom a reaktívnom myslení, ale skôr situáciu spracujte.

5. Vyhľadajte odborníka na konflikty – mediátora : Poradiť sa s mediátorom, keď riešite akýkoľvek konflikt, je rovnako dôležité ako pitie vody.  Mediátor, ako odborník na konflikty,  môže pomôcť rozlúštiť emócie potenciálne spôsobené emocionálnym zmätkom a zároveň vám pomôže dostať sa ku koreňu problému. Konflikt  napr. v práci, môže každý deň viesť k uvoľneniu stresu vo Vašej mysli a tele a vytvoreniu nezdravej pracovnej atmosféry pre Vás a Vašich spolupracovníkov. Nestrácajte ním svoju vášeň pre to, čo robíte! Ste dôležití pre úspech tímu. Mediátor môže odporučiť stratégie riešenia problémov a navrhnúť konštruktívne procesy na zlepšenie Vašej situácie.

Ako mediátor a odborník na konflikty, som pracoval s mnohými ľuďmi, ktorí sa ocitli v rôznych konfliktných situáciách. Zistite, ako Vám mediátor môže pomôcť pri najbližšom probléme, či už sa to týka právnych alebo osobných záležitostí. Spoločne určite nájdeme riešenie! Napíšte mi na kancelaria@nesudsa.sk alebo ma kontaktujte pomocou formuláru na www.nesudsa.sk a zbavte sa stresu už natrvalo.