Ako zvládnuť konflikt medzi manažérom a zamestnancom

Ako zvládnuť konflikt medzi manažérom a zamestnancom

Máločo môže byť tak stresujúce, ako keď vypukne konflikt medzi zamestnancom a jeho zamestnávateľom. Pretože tento konkrétny typ konfliktu zahŕňa niekoho vo vedúcej úlohe, zásahy často musia prísť od tretej, nezainteresovanej strany. Naučiť sa, ako vyriešiť konflikt medzi manažérom a zamestnancom, je dôležité pre každého, kto sa pripravuje na vedúcu úlohu. Aj keď ešte nie ste povýšený, prejavenie vašich líderských schopností v tomto konkrétnom probléme vás môže dostať na kandidátsku listinu tých, ktorí by najbližšie povýšení byť mohli.

Znalosť toho, ako vyriešiť konflikt medzi manažérom a zamestnancom, si niekedy vyžaduje zaškolenie priamo na pracovisku. Inými slovami, možno nebudete vedieť čo máte robiť, kým situácia nebude natoľko vyhrotená , že niekto bude musieť zasiahnuť. Ak je to tak aj na vašom súčasnom pracovisku, postupujte podľa týchto krokov alebo sa obráťte na našu mediačnú kanceláriu (kancelaria@nesudsa.sk),  ktorá vám poskytne  profesionálnu podporu a pomoc pre hladké fungovanie vzťahov na vašom pracovisku.

 

  1. Opustite svoje predsudky

Vaša zaujatosť a subjektívny názor môžu situáciu okolo konfliktu na pracovisku pravdepodobne len zhoršiť . Najmä ak v konflikte, ktorý sa týka  vášho kolegu a vášho šéfa. Aby ste pomohli zmierniť určité napätie, môžete viesť sporiace sa strany prostredníctvom nasledujúcich fáz riešenia, ktoré zahŕňajú:

 

  • Vyhnúť sa problému alebo sa od neho odpútať namiesto toho, aby ste sa stali jeho súčasťou.
  • Prispôsobenie sa potrebám každého človeka (v tomto prípade sporiacich sa strán) bez nevyváženého zamerania pozornosti na jedného alebo druhého, čím sa zachováva vyváženosť a nestrannosť procesu.
  • Kompromis pri rozhodovaní.
  • Spolupráca na riešení konfliktu.

 

  1. Aktívne počúvajte

Počúvanie a aktívne počúvanie sú dve rôzne veci. Počúvame stále, ale to neznamená, že v skutočnosti rozumieme (alebo vyjadrujeme pochopenie) druhej osobe. Aktívne počúvanie nie je o tom, čo odpoviete keď ten druhý konečne prestane rozprávať. Ak chcete aktívne počúvať, odstráňte rušivé vplyvy, udržujte otvorenú reč tela, ponúkajte očný kontakt, pýtajte sa, dávajte verbálne alebo neverbálne narážky, a pýtajte sa, či správne rozumiete tomu, čo vám daný človek hovorí prostredníctvom spätnej reflexie. Takýto postup pomôže deeskalovať situáciu a umožní zlepšiť komunikáciu, čím je možné dosiahnuť riešenie.

 

  1. Cvičte Empatiu

Či už ste v konflikte alebo mimo neho a snažíte sa ho zvládnuť, empatia je kľúčová. Obuť si topánky niekoho iného môže vo svojej podstate robiť zázraky. Rozpoznanie, rešpektovanie a aktívne pochopenie pocitov inej osoby je v komunikácii veľmi dôležité. Neznamená to, že musíte súhlasiť s takýmito pocitmi, ale znamená to, že ste si našli čas na pochopenie určitej skúseností druhej strany, čo môže pomôcť uhasiť plamene konfliktu.

 

  1. Kedy volať HR?

Väčšina ľudí do takéhoto konfliktu vôbec nechce zapájať HR a ani by to nemal byť prvý krok pri riešení tohto typu konfliktu. Ak sa však vyčerpajú všetky ostatné možnosti a riešenie stále nie je na mieste, môžu nastať komplikácie, potom je možné osloviť aj  HR so žiadosťou o intervenciu. Keď podávate správu HR, uistite sa, že zostanete čo najobjektívnejší. Uveďte iba fakty o situácii, aj keď môže byť lákavé opísať svoje pocity alebo vyjadriť svoj subjektívny názor. Je potrebné všimnúť si, či sa tento typ situácie opakuje alebo nie, alebo či išlo len o jednorazovú situáciu. Ak sami nedokážete nájsť riešenie konfliktu medzi manažérom a zamestnancom, nezostaňte ticho. Využite zdroje spoločnosti a požiadajte o pomoc.