Koronakríza môže priniesť viac povedomia o užitočnosti mediácie

Peter a Jozef boli spoločníci v obchode s odevmi. Ich obchod je na niekoľko týždňov úplne uzavretý a obaja spoločníci ostali doma. Jozef dostal ponuku na novú prácu ako reprezentant predaja odevnej značky a chce, aby Peter od neho odkúpil jeho obchodný podiel v spoločnej firme. Peter zas tvrdí, že budúcnosť obchodu je neistá a jemu dochádzajú úspory. Títo obchodní partneri a donedávna najlepší priatelia spolu prestali komunikovať.

Barbora pracuje v poisťovacej spoločnosti, no má teraz minimálny príjem a nemôže si dovoliť hradiť nájom svojho bytu. Bankový účet má už prečerpaný a dochádza jej pomaly aj finančná hotovosť. Nájomné nezvláda platiť a o chvíľu jej končí aj nájomná zmluva a prenajímateľ jej ju nechce predĺžiť.

Toto je len vzorka príkladov, kedy ľudia počas koronakrízy čelia rôznym konfliktom, ktoré súvisia s ich právnymi alebo finančnými rozhodnutiami. I keď neexistuje jednoduché riešenie na finančné zúfalstvo alebo spomaľovanie podnikania, veľa mediátorov sa v súčasnosti najčastejšie zaoberá touto problematikou. Mnoho mediátorov ponúka svoje služby pro bono alebo ponúkajú bezplatné online konzultácie, aby pomohli nájsť riešenia a upokojili emócie ľudí, ktorých zasiahla úzkosť a beznádej z nemožnosti pomôcť si svojpomocne. Tieto služby sú ponúkané prostredníctvom telefonických hovorov alebo videokonferencií, takže nikto z účastníkov nemusí „vystrčiť nohy z domu“ a môže svoje ťažkosti riešiť komfortne z domova.

Rovnako ako ľudia s vážnymi zdravotnými ťažkosťami navštívia zdravotnú pohotovosť, mediátori sú takouto  pohotovosťou pri konfliktoch v rodine, v susedských, pracovných a v obchodných vzťahoch. Sú efektívnou „diagnostikou a prevenciou“ pred právnymi a finančnými problémami, ktoré môžu v dôsledku neriešenia konfliktu nastať. Mediátori svoju odbornosť veľakrát kombinujú s finančným, právnym a psychologickým vzdelaním, čím sa hodnota služby pre klienta zvyšuje.

Keďže služby mediátora sa najvhodnejšie v súčasnej situácií poskytujú na diaľku, nezáleží na tom, ako ďaleko máte od seba najbližšieho mediátora. A minimálne, aj keď Váš problém nie je uzavretý úplne, po konzultácií s mediátorom získate informáciu o ďalších krokoch, ktoré môžete v rámci riešenia svojho problému podniknúť.  Takáto informácia má svoju silu a emocionálna podpora, ktorú Vám mediátor pri jeho riešení ponúkne, je na nezaplatenie.