VITAJTE NA NESÚĎ SA.SK

Mediácia miesto súdu

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba - mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie.

Prečo mediácia

Mediácia má tú výhodu, že sa obe strany sporu pomocou mediátora dohodnú na vyriešení danej situácie a v konečnom dôsledku sú tak obe strany víťazmi. Spor možno riešiť mediáciou pred súdnym konaním, arbitrážou, alebo počas nich, čím sa čas a náklady na jeho riešenie znížia, teda obe strany sporu ušetria.

Aké spory možno riešiť pomocou mediácie

Pomocou mediácie v civilnom sektore je možné riešiť všetky druhy sporov okrem sporov, ktoré spadajú do kategórie trestného práva. Riešeniu sporov v rámci trestného práva sa venujú probační a mediační úradníci na okresných súdoch. Pre bližšie informácie, nás prosím kontaktujte osobne.

Príklady sporov, ktoré riešime v našej kancelárií

1Rodinný spor

 • Spolužitie manželov, ich vzájomný vzťah a spoločný majetok
 • Vzťah manželov, úprava styku s maloletým dieťaťom, BSM
 • Spôsob platenia výživného na dieťa

2Susedský spor

 • Hranica pozemku a oplotenie
 • Dažďová voda a jej odvod
 • Príjazd k pozemku, množstvo vlastníkov parcely

3Občiansky spor

 • Zabezpečenie športového podujatia vs. úraz účastníka
 • Riešenie konfliktov so správnymi orgánmi, nebankovými inštitúciami a pravnickými osobami.

4Obchodný spor

 • Neuhradené faktúry za dodané produkty a služby
 • Nesplatená pôžička
 • Nehnuteľnosti – exekúcia nehnuteľnosti a možnosti riešenia tohto stavu

5Pracovný spor

 • Nevyplatenie nadčasov
 • Nevyplatenie mzdy
 • Problém s prácou v noci

Online poradňa

Názor mediátora

ZADARMO
Bez garancie odpovede
 • otázka bude zodpovedaná do 14 pracovných dní
 • rozsah otázky 300 znakov
 •  
 •  
 •  
najžiadanejšia

Privátna online konzultácia s mediátorom

30
garantovaná odpoveď mediátora
 • možnosť podotázky
 • dĺžka otázky 500 znakov
 • rýchla platba online prevodom

Telefonická konzultácia s mediátorom

35
mediátor Vám zavolá
 • 20 minút telefonickej konzultácie
 • privátna diskusia
 • mediátor Vám zavolá
 • možnosť diskutovať o probléme
 • rýchla platba online prevodom

Máte záujem o osobnú konzultáciu Vášho sporu?

KONTAKTUJTE NÁS