Telefónne číslo

     (+421) 948 032 733

    Korešpodenčná adresa

    Balkánska 27/58, 851 10 Bratislava