SEDEMBODOVÝ RÁMEC RODINNEJ (ROZVODOVEJ) MEDIÁCIE

SEDEMBODOVÝ RÁMEC RODINNEJ (ROZVODOVEJ) MEDIÁCIE

Viete aké pravidlá používame v našej mediačnej kancelárií pri prípravách na rozvod? Týchto nižšie uvedených sedem stanovísk, na ktorých sa musia účastníci mediácie, ktorí sa plánujú rozviesť zhodnúť, predstavuje základný princíp prístupu k riešeniu ich situácie.
Ak všetci účastníci mediácie (rozvádzajúci sa pár a mediátor) majú tieto body na zreteli , dokážu lepšie uchopiť problém rodiny tak, aby bol mediovateľný, no zároveň vymedzujú isté hranice v rámci celého procesu.
Pozrime sa na ne.

1. Rodičovstvo je zdieľaná zodpovednosť oboch rodičov. Z množstva priamej starostlivosti
sa nedajú vyvodzovať vlastnícke nároky na deti.
2. Rodičia majú spoločný záujem – deti. Od dôrazu na to, čo chcú rodičia, sa pozornosť
rodičov presúva k potrebám detí.
3. Deti nie sú zaťahované do rodičovského konfliktu, sú rešpektované prirodzené generačné hranice. Zásadné rozhodnutie ohľadne rodiny robia rodičia.
4. Jeden rodič neposudzuje výchovný štýl druhého rodiča a nezasahuje do neho, záujem dieťaťa však musia rešpektovať obaja.
5. Obaja rodičia stavajú svoje záujmy pred svojimi vlastnými.
6. Rodičovská a partnerská rola je jasne oddelená. Inak hrozí riziko, že partnerský konflikt zahltí rolu rodiča a deti na to doplatia nedostatkom pozornosti alebo starostlivosti rodičov. Pri oddelení oboch rolí sú partneri schopní dohovárať sa na záležitostiach okolo detí.
7. Myšlienky a pocity s negatívnym obsahom spojené s manželstvom/partnerstvom sa nechávajú vyprchať a nie sú oživované. Narušovali by priebeh mediácie a následné vzťahy.

Tento sedembodový rámec, na ktorom sa zúčastnené strany zhodnú, minimalizuje riziko vyostrenia konfliktu behom mediácie a naopak zvyšuje šancu na spoluprácu a dohodu. Rozvádzajúci sa pár musí mať na zreteli, že už síce nie sú manželia, ale stále ostávajú byť rodičia.

Ak je pre Vás alebo pre niekoho z Vášho okolia táto téma aktuálna, neváhajte nás kontaktovať alebo sa obrátiť na inú mediačnú kanceláriu vo Vašom meste.