VITAJTE NA NESÚĎ SA.SK

Mediácia miesto súdu

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba - mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie.

Prečo mediácia

Mediácia má tú výhodu, že sa obe strany sporu pomocou mediátora dohodnú na vyriešení danej situácie a v konečnom dôsledku sú tak obe strany víťazmi. Spor možno riešiť mediáciou pred súdnym konaním, arbitrážou, alebo počas nich, čím sa čas a náklady na jeho riešenie znížia, teda obe strany sporu ušetria.

Aké spory možno riešiť pomocou mediácie

Pomocou mediácie v civilnom sektore je možné riešiť všetky druhy sporov okrem sporov, ktoré spadajú do kategórie trestného práva. Riešeniu sporov v rámci trestného práva sa venujú probační a mediační úradníci na okresných súdoch. Pre bližšie informácie, nás prosím kontaktujte osobne.

AWESOME FEATURES

Consulting Pro is perfect for every user. Whether you're new to WordPress or an experienced developer you'll love what this theme has to offer. With our easy to use theme options panel and page builder building website has never been more fun!

Here's some of the amazing features that come with Consulting Pro.

 • Dedicated Support
 • Unlimited Colors
 • 600+ Google Fonts
 • Parallax Effects
 • Page Sliders
 • Responsive Layout
 • 4 Header Layouts
 • Video Backgrounds
 • 100+ Shortcodes
 • HD Ready
 • Page Builder
 • WooCommerce Ready
 • Animation Effects
 • Demo Content
 • Remove Branding
01_homepage_2

Príklady sporov, ktoré riešime v našej kancelárií

1Rodinný spor

 • Spolužitie manželov, ich vzájomný vzťah a spoločný majetok
 • Vzťah manželov, úprava styku s maloletým dieťaťom, BSM
 • Spôsob platenia výživného na dieťa

2Susedský spor

 • Hranica pozemku a oplotenie
 • Dažďová voda a jej odvod
 • Príjazd k pozemku, množstvo vlastníkov parcely


3Občiansky spor

 • Zabezpečenie športového podujatia vs. úraz účastníka
 • Riešenie konfliktov so správnymi orgánmi, nebankovými inštitúciami a pravnickými osobami.


4Obchodný spor

 • Neuhradené faktúry za dodané produkty a služby
 • Nesplatená pôžička
 • Nehnuteľnosti – exekúcia nehnuteľnosti a možnosti riešenia tohto stavu


5Pracovný spor

 • Nevyplatenie nadčasov
 • Nevyplatenie mzdy
 • Problém s prácou v noci

Pôsobíme v mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Zvolen, Lučenec
Kontaktovať nás

1Rodinný spor

 • Spolužitie manželov, ich vzájomný vzťah a spoločný majetok
 • Vzťah manželov, úprava styku s maloletým dieťaťom, BSM
 • Spôsob platenia výživného na dieťa

2Susedský spor

 • Hranica pozemku a oplotenie
 • Dažďová voda a jej odvod
 • Príjazd k pozemku, množstvo vlastníkov parcely