3 Tipy na budovanie efektívnej komunikácie doma a v práci

Rozvoj efektívnej komunikácie v každodennom živote, či už doma alebo v práci, vyžaduje zámerné úsilie a prax. Tu sú praktické tipy, ktoré môžu pomôcť zlepšiť vaše komunikačné zručnosti a posilniť vzťahy s tými, ktorí sú okolo vás. Domáce prostredie Zavedenie „večerov otvorených rozhovorov“: Vyhraďte si čas, napríklad raz za týždeň, keď sa môže každý člen rodiny vyjadriť vo voľnom a podpornom prostredí. Uistite sa, že každý má rovnakú možnosť hovoriť a byť vypočutý. Aktívne počúvanie: Snažte sa skutočne počúvať, čo hovoria ostatní členovia rodiny, bez prerušovania alebo rýchleho formulovania odpovede, kým ešte hovoria. Vyjadrujte svoje potreby a pocity: Učte sa…

Ako zvládnuť konflikt medzi manažérom a zamestnancom

Ako zvládnuť konflikt medzi manažérom a zamestnancom Máločo môže byť tak stresujúce, ako keď vypukne konflikt medzi zamestnancom a jeho zamestnávateľom. Pretože tento konkrétny typ konfliktu zahŕňa niekoho vo vedúcej úlohe, zásahy často musia prísť od tretej, nezainteresovanej strany. Naučiť sa, ako vyriešiť konflikt medzi manažérom a zamestnancom, je dôležité pre každého, kto sa pripravuje na vedúcu úlohu. Aj keď ešte nie ste povýšený, prejavenie vašich líderských schopností v tomto konkrétnom probléme vás môže dostať na kandidátsku listinu tých, ktorí by najbližšie povýšení byť mohli. Znalosť toho, ako vyriešiť konflikt medzi manažérom a zamestnancom, si niekedy vyžaduje zaškolenie priamo na pracovisku.…

SEDEMBODOVÝ RÁMEC RODINNEJ (ROZVODOVEJ) MEDIÁCIE

SEDEMBODOVÝ RÁMEC RODINNEJ (ROZVODOVEJ) MEDIÁCIE Viete aké pravidlá používame v našej mediačnej kancelárií pri prípravách na rozvod? Týchto nižšie uvedených sedem stanovísk, na ktorých sa musia účastníci mediácie, ktorí sa plánujú rozviesť zhodnúť, predstavuje základný princíp prístupu k riešeniu ich situácie. Ak všetci účastníci mediácie (rozvádzajúci sa pár a mediátor) majú tieto body na zreteli , dokážu lepšie uchopiť problém rodiny tak, aby bol mediovateľný, no zároveň vymedzujú isté hranice v rámci celého procesu. Pozrime sa na ne. 1. Rodičovstvo je zdieľaná zodpovednosť oboch rodičov. Z množstva priamej starostlivosti sa nedajú vyvodzovať vlastnícke nároky na deti. 2. Rodičia majú spoločný…

Čo robiť, ak strany, ktoré sú v spore, stratili dôveru jeden voči druhému

Takmer každá mediácia sa deje medzi stranami, ktoré posudzujú rovnaké skutočnosti vo veľmi odlišnom svetle. Zaujímavým javom je, že v nadmernej väčšine prípadov idú sporiace strany ešte ďalej: sú presvedčené, že druhá strana nejedná s dobrým úmyslom, skôr vedome klame alebo sa snaží o akúsi nehanebnú intrigu. Napríklad je úplne bežné pri biznis-mediácií, ktorá sa častokrát vedie ako oddelená, že Vám každá strana, nezávisle na sebe tvrdí, že tá druhá vedome klame. Prečo je tento jav taký častý? Myslím si, že je to čiastočne spôsobené skutočnosťou, že ak je spor sprevádzaný silnými emóciami, zúčastnené strany jednoducho nemôžu uveriť, že niekto môže v dobrej viere zastávať opačnú…

5 rád ako správne reagovať v konfliktných situáciach 

Naše reakcie na konflikt ovplyvňujú naše fyzické, psychické a emočné zdravie. Pochopenie toho, ako je mozgová činnosť ovplyvnená počas konfliktu, je dôležitým predpokladom k nájdeniu riešenia konfliktu a pomoci zainteresovaným stranám. Emócie plávajú na hladine a objavujú sa v čase konfliktu ako prvé. Hnev sa rýchlo hromadí, zatiaľ čo krv prúdi do mozgu. Koľkí z vás môžu cítiť, že krv vo vašom tele stúpa alebo cítite horúčavu, keď sa hneváte? Toto sú fyziologické reakcie jednotlivca prežívajúceho konflikt. Reakcia prebieha veľmi rýchlo a mozog zažíva stres. Keď je mozog v strese, stres znižuje kognitívne schopnosti, čo vedie k mozgovej hmle. Mozgová hmla sa týka neschopnosti racionálne myslieť. Hnev, stres, sklamanie a…

Koronakríza môže priniesť viac povedomia o užitočnosti mediácie

Peter a Jozef boli spoločníci v obchode s odevmi. Ich obchod je na niekoľko týždňov úplne uzavretý a obaja spoločníci ostali doma. Jozef dostal ponuku na novú prácu ako reprezentant predaja odevnej značky a chce, aby Peter od neho odkúpil jeho obchodný podiel v spoločnej firme. Peter zas tvrdí, že budúcnosť obchodu je neistá a jemu dochádzajú úspory. Títo obchodní partneri a donedávna najlepší priatelia spolu prestali komunikovať. Barbora pracuje v poisťovacej spoločnosti, no má teraz minimálny príjem a nemôže si dovoliť hradiť nájom svojho bytu. Bankový účet má už prečerpaný a dochádza jej pomaly aj finančná hotovosť. Nájomné nezvláda platiť a o chvíľu jej končí aj nájomná zmluva a prenajímateľ jej ju nechce…

Spory na pracovisku a ich riešenie

Pracovný proces súčasnosti je charakterizovaný čoraz väčšou odkázanosťou zamestnanca na spoluprácu kolegov. Spolupráca je dôležitým predpokladom úspešne podaného výkonu v zamestnaní. Musíme si uvedomiť, že v práci človek tiež trávi ďaleko viac času ako je stanovený pracovný čas. Prácu si nosíme domov a často pracujeme aj v tzv. Home Office. Na ceste za dobre podaným výkonom, nám aj „vďaka“ týmto podmienkam, môžu vznikať nedorozumenia a spory. Väčšina týchto sporov sú tzv. interpersonálne konflikty, teda také, ktoré sú spôsobené negatívnymi emóciami jednotlivcov alebo skupín.  Mediácia sa pri riešení týchto typov sporov zameriava na riešenie príčin vzniknutej situácie. Po odstránení príčiny odznejú aj dôsledky sporu. Spor riešený…

Kde sú dvaja s rovnakým názorom, jeden je zbytočný

Kde sú dvaja s rovnakým názorom, jeden je zbytočný Väčšina ľudí sa snaží sporom a názorovým odlišnostiam vyhnúť. Je to prirodzene pohodlnejšie a neruší to zdanlivo pokojnú atmosféru medzi ľuďmi. Čo si však možno neuvedomujeme, je skutočnosť, že vypočutím si a následným pochopením postoja človeka, ktorý s nami nesúhlasí získavame novú informáciu a nový podnet na premýšľanie v rovine, ktorú sme doteraz nepoznali. S takouto informáciou môžeme potom ďalej pracovať a prísť k novým záverom. Pri práci mediátora to vidíme v dennodennej interakcii s klientmi. Každá strana sporu vychádza zo svojej vlastnej situácie, ktorú tá druhá strana nevidí. Dochádza teda k nedorozumeniam. Ako zabrániť tomu, aby takéto nedorozumenie neprerástlo v hádku a celkový spôsob komunikácie,…

Čo sa môžeme naučiť z manželstva o obchodnej komunikácií? Časť III.

Veľa obchodníkov o ideáli dvojitej výhry pri vyjednávaní len rozpráva. Nepoznám ani jedného šikovného vyjednávača , ktorý by sa nesnažil získať o niečo viac ako druhá strana. V obchode v skutočnosti nepotrebujete vzájomne výhodný vzťah k tomu, aby ste dosiahli obchodnej dohody. Je pekné, keď obe strany odchádzajú z jednania rovnako spokojní, ale nie je to úplne nevyhnutné. Nadaný vyjednávač sa spozná podľa toho, ako tlačí na pílu. Práve tým sa však zničilo už veľké množstvo dohôd. Pri vyjednávaní medzi manželmi to je rovnaké. Ak žena alebo muž získajú vyjednávaním viac, obaja môžu prehrať. Predstavme si, že manželia si kupujú auto. Predtým ako dojednávajú kúpu s predajcom…

Čo sa môžeme naučiť z manželstva o obchodnej komunikácií? Časť II.

Každé manželstvo má svoje zóny, kam je „vstup zakázaný“. Mohlo by sa jednať o citlivú tému, ktorá automaticky nahnevá manžela, oblasť skúseností charakteristických pre manželku, alebo výlučný vzťah, ktorý si jeden z partnerov vytvoril. Manželia majú pre tieto oblasti inštinktívny cit. Vedia, ktoré hranice by nemali prekročiť. Predstavme si príklad, kedy si manžel myslí, že vie napr. o tenise viac ako priemerný človek. Jeho žena je ale profesionálnou tenistkou. On nie. Keby spolu hrali štvorhru a pripravovali si stratégiu hry, prirodzene by sa muž podvolil jej múdrosti a skúsenostiam. Keby na to zabudol a navrhol by plán hry on, pravdepodobne by mu dala najavo, že o tomto…